Effekt og sikkerhet

Entyvio® evaluert i GEMINI-studiene1,2,3

  • Etter ett års behandling med Entyvio® hver åttende uke, var 42 prosent av pasientene med ulcerøs kolitt i klinisk remisjon. Respektive 39 prosent av pasientene med Crohns sykdom. Dette var signifikant bedre enn placebo.
  • Kan bidra til å redusere eller seponere behovet for steroider.

Studieprogrammet GEMINI1,2

Fase 3 studien for ulcerøs kolitt (Gemini l) har blitt gjennomført ved 211 sentre i 34 land og fase 3 studien for Crohn sykdom (Gemini ll) har blitt gjennomført ved 285 sentre i 39 land. GEMINI er det største kliniske fase III-studieprogrammet som er utført til dags dato, og det undersøkte pasientpopulasjoner med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom samtidig.

Referanser