Crohns sykdom

Effektdata (GEMINI II)1,2

I Gemini II (n = 1115) ble effekt og sikkerhet undersøkt ved behandling av pasienter med Crohns sykdom. Primære endepunkter i uke 6 var andel pasienter med klinisk remisjon samt andel pasienter med økt klinisk respons (CDAI-100 respons).
Primær endepunkt i uke 52 var klinisk remisjon.

 

Klinisk remisjon i uke 6

 

 

Resultatene viste signifikant forskjell i klinisk remisjon, men ikke i CDAI-100 respons mellom Entyvio® og placebo i uke 6.

 

Klinisk remisjon i uke 52

 

Signifikant flere pasienter oppnådde klinisk remisjon etter ett år med Entyvio®, sammenlignet med placebo.

 

Sekundære endepunkter

 

  • Steroidfri remisjon i uke 52
    Dobbelt så mange av pasientene som stod på steroider ved studiestart og fikk Entyvio® (32 %) oppnådde steroidfri remisjon i uke 52 sammenlignet med placebo (16 %).
  • Steroidnedtrapping
    Pasienter på Entyvio® reduserte sin steroiddose med 75 % (median) sammenlignet med 33 % for pasienter på placebo.

 

For mer informasjon, se felleskatalogtekst Entyvio®, fellekatalogen.no

 

Definisjoner

  • Klinisk remisjon: CDAI-score ≤ 150 poeng
  • Økt klinisk respons: En reduksjon med ≥ 100 CDAI-score sammenlignet med utgangspunkt (baseline)
  • Steroidfri remisjon: Pasienter som brukte perorale kortikosteroider ved utgangspunkt (baseline) og som hadde kortikosteroidnedtrapping i uke 6 og var i klinisk remisjon uten steroider i uke 52.

 

 

 

Referanser