Praktisk for forskriver

Indikasjon ulcerøs kolitt

Entyvio® er indisert til behandling av voksne pasienter med moderat til
alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, mistet
respons eller som var intolerante overfor enten konvensjonell behandling
eller en TNFα-antagonist.

Indikasjon Crohns sykdom

Entyvio® er indisert til behandling av voksne pasienter med moderat til
alvorlig aktiv Crohns sykdom som har hatt utilstrekkelig respons, mistet
respons eller som var intolerante overfor enten konvensjonell behandling
eller en TNFα-antagonist.

 

 

Referanser

NO/EYV/0318/0036a