Behandlingsregime

Behandlingsregime

Hver åttende uke

Behandling med Entyvio® 300 mg gis som en infusjon i løpet av 30 minutter i uke 0, 2 og 6 og deretter hver åttende uke. Evaluering etter 10 eller 14 uker.

 

*CD-pasienter som ikke har vist respons kan ha nytte av en dose Entyvio®
   ved uke 10

 

Ulcerøs kolitt

  • fortsettelse av behandlingen bør revurderes nøye hos pasienter som ikke viser noen tegn til terapeutisk nytte innen uke 10
  • noen pasienter som har fått redusert respons kan ha nytte av en økning i doseringsfrekvensen til Entyvio® 300 mg hver fjerde uke

 

Crohns sykdom

  • pasienter med Crohns sykdom som ikke har vist respons kan ha nytte av en dose Entyvio® ved uke 10. Fortsett behandling hver åttende uke fra uke 14 hos responderende pasienter
  • behandling av pasienter med Crohns sykdom bør ikke fortsettes, hvis det ikke er observert noen tegn til terapeutisk nytte innen uke 14
  • noen pasienter som har fått redusert respons kan ha nytte av en økning i doseringsfrekvensen til Entyvio® 300 mg hver fjerde uke

Fornyet behandling

Hvis behandling med Entyvio® er avbrutt og det er behov for gjenoppstart av behandling med Entyvio®, kan dosering hver fjerde uke vurderes. Perioden med behandlingsavbrudd i kliniske studier varte inntil ett år. Effekt ble gjenvunnet uten økning i uønskede hendelser eller infusjonsrelaterte reaksjoner under fornyet behandling med Entyvio®.

Nedtrapping av kortison

Hos pasienter som har respondert på behandlingen med Entyvio® kan kortikosteroider reduseres og/eller seponeres i henhold til standard behandling.

 

 

Referanser

NO/EYV/0318/0036a

Viktig melding

Du forlater nå entyvio.no. Vi gjør oppmerksom på at Takeda AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne sider.

entyvio.no

Vi gjør oppmerksom på at denne siden er kun beregnet for helsepersonell.