Bivirkninger

Bivirkninger

Meld inn bivirkninger

Ettersom Entyvio® er et nytt legemiddel er det viktig å melde inn mistenkte bivirkninger. Entyvio® er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

 

Du kan rapportere bivirkninger på Entyvio® her.

Svært vanlige bivirkninger (flere enn 1 av 10 personer):

 • Nasofaryngitt
 • Artralgi
 • Hodepine

Vanlige bivirkninger (opptil 1 av 10 personer):

 • Analabscess
 • Analfissur
 • Kvalme
 • Dyspepsi
 • Obstipasjon
 • Abdominal utspiling
 • Flatulens
 • Hemoroider
 • Hypertensjon
 • Utslett
 • Kløe
 • Eksem
 • Erytem
 • Nattesvette
 • Akne
 • Bronkitt
 • Gastroenteritt
 • Øvre luftveisinfeksjoner
 • Influensa
 • Sinusitt
 • Faryngitt
 • Orofaryngeale smerter
 • Nesetetthet
 • Hoste
 • Muskelspasmer
 • Ryggsmerter
 • Muskelsvakhet
 • Fatigue
 • Smerter i ekstremiteter
 • Parestesi
 • Pyreksi

 

 

 

Referanser

NO/EYV/0318/0036a

Viktig melding

Du forlater nå entyvio.no. Vi gjør oppmerksom på at Takeda AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne sider.

entyvio.no

Vi gjør oppmerksom på at denne siden er kun beregnet for helsepersonell.