Dosering og behandlingsregime

Dosering og behandlingsregime

Lik dose til alle pasienter

Lik dose gis til alle pasienter: Entyvio® 300 mg.
Dosen er den samme uavhengig av om det er induksjons- eller vedlikeholdsbehandling. Det samme gjelder eldre pasienter. Ved mer intensiv behandling gis samme dose, men med kortere intervall mellom infusjonene.

Nedsatt nyre- eller leverfunksjon

Det er ikke gjennomført noen formelle studier for å undersøke farmakokinetikken til Entyvio® ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon.

Behandlingsregime

Hver åttende uke

Behandling med Entyvio® 300 mg gis som en infusjon i løpet av 30 minutter i uke 0, 2 og 6 og deretter hver åttende uke.

*CD-pasienter som ikke har vist respons kan ha nytte av en dose Entyvio® ved uke 10

 

Evaluering etter 10 og 14 uker

Om pasienten ikke responderer tilstrekkelig på behandlingen kan doseintervallet reduseres til hver 4. uke. Etter ca. 10 uker kan første vurdering av behandling gjøres. Pasienter med Crohns sykdom som ikke har respondert på behandling ved uke 6 kan ha nytte av en ekstra dose i uke 10. Alternativt kan behandlingen avsluttes.

 

Fornyet behandling

Hvis behandling er avbrutt og det er behov for gjenoppstart av behandling med Entyvio®, kan dosering hver fjerde uke vurderes.

Legemidler utover Entyvio®

Nedtrapping av kortison

Hos pasienter som har respondert på behandlingen med Entyvio® kan kortikosteroider reduseres og/eller seponeres i henhold til standard behandling.

 

Entyvio® med andre legemidler

Entyvio® har vært studert hos pasienter med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom ved samtidig behandling med disse legemidlene:

  • Kortikosteroider
  • Immunmodulatorer (azatioprin, 6-merkaptopurin og metotreksat)
  • Aminosalisylater

Samtidig inntak av slike legemidler hadde ingen effekt av klinisk betydning på farmakokinetikken til Entyvio®. Ingen interaksjonsstudier av Entyvio® i kombinasjon med andre legemidler er blitt utført.

 

Kan ikke kombineres med visse legemidler

Entyvio® bør ikke gis sammen med andre biologiske legemidler. Visse vaksiner frarådes, for mer informasjon se Entyvio® felleskatalogtekst fellekatalogen.no.

 

 

Referanser

NO/EYV/0318/0036a

Viktig melding

Du forlater nå entyvio.no. Vi gjør oppmerksom på at Takeda AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne sider.

entyvio.no

Vi gjør oppmerksom på at denne siden er kun beregnet for helsepersonell.