Forberedelse og administrering

Forberedelse og administrering

Entyvio®-oppløsning skal være ved romtemperatur (20-25 °C) ved rekonstituering. Forberedelse og administrering kan oppsummeres i 4 steg:

1. Tilberedelse av konsentrert oppløsning fra pulver
2. Fortynning av den konsentrerte oppløsningen i infusjonsposen.
3. Administrering av ferdigblandet infusjonsoppløsningen i løpet av 30 minutters infusjon
4. Observasjonstid etter infusjon: 2 timer første to gangene. Overvåkingen kan reduseres til 1 time de påfølgende gangene.

Bruk aseptisk teknikk ved tilberedning av Entyvio® og bruk beskyttende hansker.

Administrering av Entyvio®: framgangsmåte

Detaljerte instruksjoner for oppbevaring og administrering finnes i Entyvio® felleskatalogtekst på fellekatalogen.no, samt i brosjyren ”En veiledning til sykepleiere”.

Risiko for allergisk reaksjon

Vær forberedt på anafylaktisk sjokk

Den som administrerer Entyvio® skal være trent og forberedt på å håndtere et mulig anafylaktisk sjokk. Pasienten bør overvåkes for allergiske reaksjoner under og etter infusjonen.

 

Alvorlig allergisk reaksjon krever rask handling

Om en alvorlig reaksjon på infusjon oppstår, for eksempel et anafylaktisk sjokk, må tiltak settes i gang umiddelbart.

-> Avbryt behandling med Entyvio® umiddelbart og iverksett nødvendige tiltak.

 

Mild til moderat allergisk reaksjon

Hvis en mild til moderat infusjonsreaksjon oppstår, bør infusjonshastigheten reduseres. Alternativt bør infusjonen avbrytes og egnet behandling igangsettes. Når reaksjonen avtar kan infusjonen gjenopptas.

For å minimere risikoen for pasienter som tidligere har opplevd en mild til moderat reaksjon på infusjonen mot Entyvio®, kan pasienten forbehandles før neste infusjon med for eksempel antihistaminer, hydrokortison eller paracetamol.

 

Omtrent 4 % reagerer på infusjon

I studier (Gemini I og II) på Entyvio® har man sett at 4 % av dem som fikk infusjon med Entyvio® fikk en infusjonsrelatert reaksjon, sammenlignet med 3 % i kontrollgruppen som fikk infusjon med placebo.

De fleste fikk en mild reaksjon som oppstod under infusjonen eller innen en time etter at infusjonen var fullført. Én alvorlig reaksjon ble rapportert. Hendelsen inntraff ved pasientens andre infusjon og ble behandlet med antihistamin og intravenøst kortison.

Oppbevaring av Entyvio®

Oppbevaring av uåpnede hetteglass

Uåpnet injeksjonsflaske skal oppbevares i kjøleskap (2-8 °C). Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

 

Oppbevaring av rekonstituert oppløsning

Åpnet injeksjonsflaske samt den fortynnende og ferdige oppløsningen skal tas i bruk så fort som mulig. Entyvio® inneholder ingen konserveringsmidler.

Hvis den ikke benyttes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser, som ikke kan være lenger enn totalt 24 timer. 24-timers perioden kan inkludere opptil 12 timer ved 20-25 °C, og ytterligere tid må være ved 2-8 °C. Entyvio® -oppløsningen skal ikke fryses.

 

 

Referanser

NO/EYV/0318/0036a

Viktig melding

Du forlater nå entyvio.no. Vi gjør oppmerksom på at Takeda AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne sider.

entyvio.no

Vi gjør oppmerksom på at denne siden er kun beregnet for helsepersonell.