Informasjon til pasienten

Informasjon til pasienten

Symptomer pasienten bør være oppmerksom på:1

Tegn på alvorlig infeksjon

 • frysninger
 • skjelvinger
 • vedvarende hoste
 • høy feber

 

Tegn som tyder på at nervesystemet er påvirket

Ettersom Entyvio® er et nytt legemiddel skal man også være oppmerksom på symptomer som kan gi mistanke om at pasienten har PML, progressiv multifokal leukoencefalopati, selv om dette ikke tilfeller er rapportert i studiene. Tegn på PML inkluderer følgende symptomer1:

 • uklart syn, tap av syn eller dobbeltsyn
 • vanskelig å snakke
 • svakhet i en arm eller et ben
 • problemer med å holde balansen
 • vedvarende nummenhet
 • redusert eller tap av følelse
 • hukommelsestap eller forvirring

 

Informasjonsmateriell til pasienten

Pasienten skal få pakningsvedlegget Entyvio® og et pasientkort ved eller før sin første behandling med Entyvio®. På pasientkortet beskrives de symptomene pasienten skal være spesielt oppmerksom på. Det kortet skal pasienten ha med seg til det har gått fire måneder fra siste dosen med Entyvio®. Pasientkort kan bestilles her.

Bivirkninger

Meld inn bivirkninger

Ettersom Entyvio® er et nytt legemiddel er det viktig å melde inn mistenkte bivirkninger. Entyvio® er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

Svært vanlige bivirkninger (≥1/10):

 • Nasofaryngitt
 • Artralgi
 • Hodepine

Vanlige bivirkninger (flere enn 1 av 10 personer):

 • Analabscess
 • Analfissur
 • Kvalme
 • Dyspepsi
 • Obstipasjon
 • Abdominal utspiling
 • Flatulens
 • Hemoroider
 • Hypertensjon
 • Utslett
 • Kløe
 • Eksem
 • Erytem
 • Nattesvette
 • Akne
 • Bronkitt
 • Gastroenteritt
 • Øvre luftveisinfeksjoner
 • Influensa
 • Sinusitt
 • Faryngitt
 • Orofaryngeale smerter
 • Nesetetthet
 • Hoste
 • Muskelspasmer
 • Ryggsmerter
 • Muskelsvakhet
 • Fatigue
 • Smerter i ekstremiteter
 • Parestesi
 • Pyreksi

 

 

Ettersom Entyvio® er et nytt legemiddel er det viktig å melde inn mistenkte bivirkninger. Entyvio® er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

Du kan rapportere bivirkninger på Entyvio® her.

 

 

Referanser

NO/EYV/0318/0036a

Viktig melding

Du forlater nå entyvio.no. Vi gjør oppmerksom på at Takeda AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne sider.

entyvio.no

Vi gjør oppmerksom på at denne siden er kun beregnet for helsepersonell.