Veiledning ved behandling

Veiledning ved behandling

Begrensninger

Entyvio® er ikke egnet for alle pasienter. Et sammendrag av begrensninger finnes under Praktisk for forskriver.

 

Før behandling kan det være aktuelt å undersøke:

 • om pasienten har en alvorlig pågående infeksjon
 • at tuberkulose er utelukket
 • at de anbefalte vaksinene er tatt
 • at vaksiner før utenlandske reiser er tatt
 • om pasienter er allergisk mot virkestoffet eller noen av hjelpestoffene
 • at de aktuelle prøvene er tatt
 • blodtrykk og puls

 

Under og etter behandling – undersøk:

 • for pågående alvorlig infeksjon
 • for nevrologiske symptomer som kan indikere progressiv multifokal leukoencefalopati (PML).
  Nevrologiske symptomer som kan tyde på PML: svakhet i den ene siden av kroppen, synsforstyrrelser, nedsatt hukommelse og orientering
 • at pasienten ikke kjører hvis han/hun føler seg svimmel etter behandling

 

Anbefaling for vaksinasjoner

 • pasienten anbefales å ha tatt alle anbefalte vaksiner før behandlingsstart
 • influensavaksinering kan gjøres via injeksjon i henhold til standard prosedyre.
 • vaksinering med ikke-levende vaksiner kan gjøres under behandling med Entyvio®.
 • vaksinasjon med levende vaksiner bør unngås dersom nytten ikke overveier risikoen
 • gi informasjon om at perorale ikke-levende vaksiner kan ha mindre effekt.

 

Mer bakgrunnsinformasjon om vaksinasjoner og alvorlige infeksjoner som tuberkulose og PML finnes under Praktisk informasjon for forskriver/Begrensninger.

 

 

Referanser

NO/EYV/0318/0036a

Viktig melding

Du forlater nå entyvio.no. Vi gjør oppmerksom på at Takeda AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne sider.

entyvio.no

Vi gjør oppmerksom på at denne siden er kun beregnet for helsepersonell.