Om Entyvio®

En tarmselektiv integrinhemmer

Entyvio® (vedolizumab) er en målrettet integrinhemmer for ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Den består av antistoffer som selektivt hemmer inflammasjonen i tarmen.1

Entyvio® er indisert til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt og Crohns sykdom, som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller som var intolerante overfor enten konvensjonell behandling eller en TNFα-antagonist.2

Referanser

NO/EYV/0318/0036a