Behandling med presisjon

BEHANDLING MED PRESISJON

Den første og eneste tarmselektive integrinhemmeren for voksne pasienter med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.1,2

Entyvio® (vedolizumab) er en målrettet integrinhemmer som selektivt hemmer inflammasjonen i tarmen.

Entyvio® er indisert til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons, eller som var intolerante overfor enten konvensjonell behandling eller en TNFα – antagonist.

Referanser

  1. Entyvio® SPC (sist godkjent 20.02.2019), avsnitt 4.1. Se legemiddelsøk www.legemiddelsok.no
  2. Amiot A, Grimaud JC, Peyrin-Biroulet L, et al. Effectiveness and Safety of Vedolizumab Induction Therapy for Patients With Inflammatory Bowel Disease, Clin Gastroenterol Hepatol 2016;14:1593–1601

“Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.
Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning.”

Du kan rapportere bivirkninger på Entyvio® her.

For mer fullstendig informasjon om kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, bivirkninger, dosering samt pris, se felleskatalogen.no.

NO/EYV/0318/0036a

Viktig melding

Du forlater nå entyvio.no. Vi gjør oppmerksom på at Takeda AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne sider.

entyvio.no

Vi gjør oppmerksom på at denne siden er kun beregnet for helsepersonell.